create your own web page for free
Mobirise


Tłumaczenie symultaniczne

Zamknięty w dźwiękoszczelnej kabinie (stałej lub przenośnej) tłumacz słucha prelegenta przez słuchawki i mówiąc jednocześnie z prelegentem, przekłada jego wypowiedzi na język docelowy, słuchacze mają więc wybór, której wersji językowej programu chcą słuchać: czy oryginału (z podium), czy tłumaczenia (przy użyciu zestawu słuchawkowego). Zalety: czas trwania konferencji nie wydłuża się na skutek tłumaczenia, jednocześnie zapewnia się kilka (dwie lub więcej) wersji językowych programu eventu. Do obsługi tłumaczenia symultanicznego niezbędny jest specjalistyczny sprzęt (kabina, pulpity tłumaczy, zestawy słuchawkowe dla odbiorców). Z uwagi na wymagający stałej koncentracji i mówienia charakter pracy, przyjmuje się, iż tłumacze symultaniczni pracują w parach. 

Mobirise


Tłumaczenie konsekutywne

Widoczny dla uczestników spotkania tłumacz mówi naprzemiennie z prelegentem. W tłumaczeniu konsekutywnym prelegent dzieli wystąpienie na fragmenty (długość do ustalenia z tłumaczem przed wystąpieniem) i robiąc przerwy między nimi, umożliwia tłumaczowi przełożenie danego fragmentu na język docelowy. Tłumacz stoi/ siedzi obok prelegenta (wskazany jest kontakt wzrokowy), słucha go i sporządza notatki. W przypadku tłumaczeń konsekutywnych czas trwania eventu wydłuża się dwukrotnie w stosunku do czasu trwania zaplanowanych wystąpień, tj. prelegentowi z 20-minutową prezentacją tłumaczoną konsekutywnie należy przydzielić 40 minut w programie eventu. Do obsługi tłumaczenia konsekutywnego nie jest wymagany specjalistyczny sprzęt. 

MobiriseTłumaczenie szeptane

Tłumaczenie szeptane to tłumaczenie symultaniczne w wersji mini, dla jednego lub kilku słuchaczy. Tłumacz siedzi blisko odbiorców i ściszonym głosem na bieżąco przekłada wypowiedzi prelegentów. W dziedzinie Life Sciences tłumaczenie szeptane często stanowi zlecenie combo wraz z konsekutywnym - prelegent zagraniczny słucha przebiegu konferencji dzięki tłumaczeniu szeptanemu i komunikuje się z uczestnikami w trakcie swojej prezentacji dzięki tłumaczeniu konsekutywnemu. 

Mobirise

Jak zamówić tłumaczenie ustne

1) Pary językowe:
- polski --> angielski
- angielski --> polski

2) Wycena: proszę o kontakt

3) Wycena uzależniona jest od czasu trwania/miejsca eventu. Zamawiając wycenę usługi tłumaczenia ustnego, proszę upewnić się, że podali Państwo czas/ miejsce eventu i załączyli plik z jego programem!

Subiektywnie wybrany przegląd tłumaczonych przeze mnie imprez

2017
Dni Otolaryngologii Pediatrycznej, Bydgoszcz
2RT User Forum, Amsterdam

2016
Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Szczecin
Forum Chirurgii Okulistycznej, Katowice
ESCP Masterclass, Katowice
Zjazd Polskiego Klubu Koloproktologów, Katowice
Tłumaczenie symultaniczne webinaru nt 2RT prowadzonego przez Johna Marshalla (Instytut Oka)
Konferencja "„Światowe innowacje łączące medycynę, inżynierię oraz technologię
w diagnozowaniu i terapii autyzmu”, Rzeszów

2015
Forum Chirurgii Okulistycznej, Katowice
Sympozjum "Autyzm - nowe perspektywy: Ryzyko, diagnoza i terapia ASD u najmłodszych dzieci", Warszawa
Szkolenie certyfikacyjne STAT (Screening for Autism in Toddlers), Warszawa
Wykład prof. Wendy Stone "Wczesny przesiew i terapia autyzmu: w kierunku zapobiegawczej interwencji", SWPS, Warszawa
Zjazd Okulistów Polskich, Poznań
Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Jachranka
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Danielowi Jaeckowi, Warszawa

2014
Forum Chirurgii Okulistycznej, Katowice
II Konferencja Kliniczna firmy Argenta "Nowe możliwości w oznaczaniu lekowrażliwości, diagnostyce zakażeń oraz wyzwania stojące przed laboratorium diagnostycznym", Poznań
Kongres Okulistów Polskich, Łódź

2013
Forum Chirurgii Okulistycznej, Katowice
Szkolenie certyfikacyjne z medycyny nurkowej i hiperbarycznej, Kraków
Spotkanie KOL z firmami farmaceutycznymi ws. programu lekowego w onkologii (dane poufne) 
Szkolenie z zakresu medycyny laboratoryjnej (testy immunohistochemiczne), Kraków
Szkolenie certyfikacyjne z medycyny nurkowej i hiperbarycznej, Gdynia
Spotkanie Badaczy (badanie kliniczne z dziedziny urologii; dane CRO poufne), Kraków
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof.  Per-Anders Abrahamssonowi, Warszawa

2012
Negocjacje Ministerstwa Zdrowia z firmami farmaceutycznymi w sprawie finansowania leków
Spotkanie Badaczy (badanie kliniczne z dziedziny urologii; dane CRO poufne)
Sympozjum Sekcji Strabologicznej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego - Poznań
Warsaw Hip & Knee
Forum Chirurgii Okulistycznej, Katowice
Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych, Wisła
XX Sympozjon Retinologiczny, Poznań
Szkolenie certyfikacyjne z medycyny nurkowej i hiperbarycznej, Łęczna
Sympozjum „Postępy w Medycynie Zakażeń” - Warszawa

2011
Sympozjum dot. NaProTechnologii, Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. Świętej Rodziny, Warszawa
SCD Probiotics Technology International Conference, Warszawa
Case Reports Ophtalmology - Warszawa
"Nowości w sterylizacji" Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej, Paprotnia
Sympozjum Sekcji Strabologicznej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego - Poznań
Konferencja Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Alergologicznego - Wisła
Sympozjum „Postępy w Medycynie Zakażeń” - Warszawa
Sympozjum Sekcji Soczewek Kontaktowych Polskiego Towarzystwa Okulistycznego - Ożarów Mazowiecki
Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego - Kraków
Forum Chirurgii Okulistycznej - Katowice
Program studiów magisterskich z optometrii klinicznej "MSc in Clinical Optometry" w ramach Kompleksowego Szkolenia z Optometrii Klinicznej: Salus University, Oko-Medica SA. Szkolenie finansowane z EFS.
Sympozjum Sekcji Jaskry Polskiego Towarzystwa Okulistycznego - Wrocław
Okulistyczne Spotkania nad Motławą, Santen Oy

2010
Kongres Polskiego Towarzystwa Okulistycznego - Warszawa
Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc - Mikołajki
Konferencja naukowa Mikrobiologia 100 lat po Robercie Kochu - Warszawa
Sympozjum „Postępy w Medycynie Zakażeń” - Warszawa
Case Reports Ophtalmology - Warszawa
Sympozjum Stowarzyszenia AMD w Polsce - Warszawa
Kongres Polskiego Towarzystwa Urologicznego - Bydgoszcz
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Johnowi Hansen
Program studiów magisterskich z optometrii klinicznej "MSc in Clinical Optometry" w ramach Kompleksowego Szkolenia z Optometrii Klinicznej: Salus University, Oko-Medica SA. Szkolenie finansowane z EFS.
Konferencja Szkoleniowa: Edukacja Podyplomowa Okulisty - Warszawa

przed 2010
Case Reports Ophtalmology 2009 - Poznań
Kurs Vision Therapy, PTOO i Wydział Optyki i Optometrii, Poznań, 2009
Sympozjum Sekcji Soczewek Kontaktowych Polskiego Towarzystwa Okulistycznego - Ossa, 2009
Sympozjum Stowarzyszenia AMD w Polsce, październik 2009
Sympozjum „Postępy w Medycynie Zakażeń” - Warszawa, 2009
Edukacyjne Spotkania Okulistyczne, Santen Oy - Warszawa, Kraków, Katowice, Łódź, Poznań, 2009
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Allenowi Cowley, 2009
Wykład gościnny prof. Kyprosa Nicolaidesa "Nowoczesne strategie postępowania w porodzie przedwczesnym, WUM, Warszawa, 2009
Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Kyprosowi Nicolaidesowi, 2009
Sympozjum Stowarzyszenia AMD w Polsce, październik 2008
UPLIFT: Advancing Long-Term Treatment Success in COPD, organizator: Parexel - Berlin, 14-15.02.2008
Kongres Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, czerwiec 2007, Bydgoszcz: organizator Collegium Medicum w Bydgoszczy
Szkolenia dla lekarzy okulistów, organizowanego i sponsorowanego przez ClearLab, lipiec 2006

Mobirise
Kontakt

Email: kkalisz.pl@gmail.com          
Telefon: +44 787 193 23 77