Szkolenia stacjonarne

Przeszłe i przyszłe

free html web templates

"Rzeczy nieOCZYwiste"
Szkolenie z przekładu tekstów okulistycznych dla tłumaczy języka angielskiego
2-3 marca 2019r

Droga Tłumaczko/ Drogi Tłumaczu,

Gdy  wiosną 2006 rozpoczynałam swoją przygodę z okulistyką, nie podejrzewałam, iż będzie to 'romans na dłużej', niemniej szybko poddałam się urokowi skali mikro, ewoluując od nauki terminologii, poprzez pogłębienie zrozumienia konceptów, po szkolenie praktyczne, obejmujące job shadowing w kilku Klinikach i Oddziałach Okulistyki, a nawet - zgodnie z zasadą wąchockiej fizyki ("wszystko sprawdzić doświadczalnie") - odrobinę praktyki na ochotnikach, studentach programu MSc in Clinical Optometry Salus University. 

Szybko zorientowałam się, że sporo drzwi muszę zaprojektować, zamontować i otworzyć sobie sama, ponieważ podręczniki, rzetelne słowniki czy inne materiały treningowe z zakresu okulistyki i optometrii, przydatne z punktu widzenia 'współżycia ze słowem', zwyczajnie nie istnieją. Nakładem sumiennej pracy, pasji i umiłowania jakości, stworzyłam sobie ścieżkę edukacyjną i przeszłam przez nią sama, będąc królikiem doświadczalnym we własnym eksperymencie in vivo, sponsorowanym przez samo życie ☺ Nagrodą była możliwość udziału w upowszechnianiu postępu nauk medycznych w dziedzinie okulistyki -do dnia dzisiejszego z pokorą, wdzięcznością i niezrównaną radością przyjmuję możliwość dołożenia swojej 'cegiełki' do tego dzieła oraz obserwowania ewolucji treści wystąpień konferencyjnych czy artykułów z dziedziny okulistyki, w których pojawiają się nowe urządzenia pomocne w diagnostyce i terapii, nowe metody leczenia chirurgicznego oraz nowe leki.

Przeszło 12 lat później, mając za sobą tłumaczenie na niemal wszystkich zjazdach okulistycznych organizowanych w Polsce przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne, przekład podręcznika naukowego (Optometria, T. Grosvenor, red. Tokarzewski i Ożóg, wyd. Elsevier Urban & Partner, 2011), ponad 5 lat dbania o poprawność streszczeń i artykułów angielskojęzycznych w jednym z dwóch sztandarowych periodyków 

okulistycznych Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Klinika Oczna (red. nacz. prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik), tłumaczenie/ edycję/ opracowanie statystyki do licznych prac naukowych z zakresu okulistyki opublikowanych w USA i UK, oraz przekład dokumentacji pacjentów z chorobami oczu lub konsultowanych przez lekarzy okulistów w związku z chorobą podstawową, chcę część posiadanej wiedzy przekazać również Tobie. W związku z tym zapraszam Cię, Droga Tłumaczko/ Drogi Tłumaczu, w podróż tłumaczeniową do świata rzeczy nieOCZYwistych w trakcie dwudniowego szkolenia z tłumaczenia tekstów okulistycznych. W programie solidna porcja wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz wspólna praca nad tekstem. 

Szczegóły znajdziesz poniżej.


ZAKRES SZKOLENIA:

− Anatomia narządu wzroku
− Wybrane aspekty patologii narządu wzroku (zaćma, jaskra, AMD)
− Ocena stanu narządu wzroku
− Elementy farmakoterapii oraz wybrane aspekty chirurgii okulistycznej
− Całość szkolenia oparta jest na tłumaczeniu autentycznej dokumentacji pacjentów z chorobami oczu oraz raportów z konsultacji okulistycznych pacjentów ze schorzeniami ogólnoustrojowymi

FACTFILE
Kiedy: 26-27.01.2019, godz. 9-17
Gdzie: Opole
Za ile: 1000 zł (przedsprzedaż 900 zł     
do 18.01.2019)
Organizator:     BT Linguni
Plac Św. Sebastiana 3, II p. 
45-030 Opole
Zapisy i informacje: biuro@linguini.pl
do dn. 22.01.2019


"Karta Informacyjna Leczenia Szpitalnego"
Pierwsze w Polsce i jedyne w swoim rodzaju specjalistyczne szkolenie dla tłumaczy medycznych języka angielskiego

PROGRAM:
Dzień pierwszy (9h efektywnej nauki)
Czas trwania: 8:30- 19:00
- Karta Informacyjna Leczenia Szpitalnego a Hospital Discharge Letter - to samo, ale nie tak samo. 
- Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa w lecznictwie zamkniętym. (cz1)

Dzień drugi (7h efektywnej nauki) 
Czas trwania: 8:30 – 17:00
- Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa w lecznictwie zamkniętym. (cz2) 
- Konsultacje specjalistyczne.

ZAKRES ZAGADNIEŃ:
1) Karta informacyjna leczenia szpitalnego - struktura dokumentu: ustalenie nazewnictwa nagłówków, tytułów, śródtytułów. 
2) Hospital Discharge Letter - struktura dokumentu, różnice wobec karty Informacyjnej Leczenia Szpitalnego.
3) Rozpoznania - kody diagnostyczne z ICD-10, co robić z nieścisłościami w mianownictwie wpisanym przez lekarza.
4) Przegląd terminologii występującej w wynikach badań diagnostycznych - obrazowych i laboratoryjnych.
5) Badania diagnostyczne - omówienie przekładanych wypisów z implikacjami anatomiczno-fizjologicznymi.

6) Przebieg leczenia - typowe sformułowania. 

7) Zalecenia lekarskie - typowe sformułowania, mianownictwo farmaceutyczne, opis sposobu podawania i dawkowania leków.

8) Tłumaczenie przykładowych kart informacyjnych leczenia szpitalnego.

UMIEJĘTNOŚCI NABYTE W TRAKCIE SZKOLENIA:

- Uczestnik potrafi przetłumaczyć podstawowe sformułowania w Karcie Informacyjnej Leczenia Szpitalnego, nazwy rozpoznań zgodnie z ICD-10, zalecenia lekarskie itp.
- Uczestnik potrafi przetłumaczyć wyniki badań laboratoryjnych.
- Uczestnik potrafi przetłumaczyć wypis ze szpitala z języka angielskiego na polski. 
- Uczestnik identyfikuje i dekoduje rdzenie, przedrostki i przyrostki w nieznanych wyrazach i zwrotach z zakresu mianownictwa medycznego w językach polskim i angielskim oraz wykorzystuje je do zrozumienia nazw zabiegów medycznych, schorzeń, a także kierunków i płaszczyzn ciała.
- Uczestnik zna i potrafi korzystać z dostępnych źródeł wiedzy dotyczących terminologii medycznej. 

Pierwsza edycja szkolenia organizowana była we współpracy z BT Linguini w Opolu, dn. 10 i 11 listopada 2017r.


"Wstęp do badań klinicznych i statystyki w badaniach naukowych"
Pierwsze w Polsce i jedyne w swoim rodzaju specjalistyczne szkolenie dla tłumaczy medycznych języka angielskiego

ZAKRES ZAGADNIEŃ:

- Schematy badań klinicznych

- Dokumentacja badań klinicznych
- Role poszczególnych osób pracujących w badaniach klinicznych
- Metodologia badań naukowych (badania ilościowe i jakościowe)
- Podstawowe metody analizy statystycznej wyników badania
- Koncept EBM

W trakcie zajęć – tłumaczenie przykładowych dokumentów badań klinicznych oraz opisów ich wyników po analizie statystycznej.

UMIEJĘTNOŚCI NABYTE W TRAKCIE SZKOLENIA:

- Uczestnik rozumie podstawowe koncepty związane z prowadzeniem badań klinicznych
- Uczestnik zna podstawowe rodzaje i schematy badań klinicznych
- Uczestnik zna nazwy i zakres podstawowych dokumentów związane z prowadzeniem badań klinicznych
- Uczestnik zna podstawowe metody analizy statystycznej wyników badań
- Uczestnik rozumie koncept EBM i podstawowe pojęcia z zakresu EBM
- Uczestnik zna i potrafi korzystać z dostępnych źródeł wiedzy dotyczących terminologii medycznej

Pierwsza edycja tego szkolenia organizowana była we współpracy z BT Linguini w Opolu w dn. 19 i 20 lutego 2018r. 

Szkolenia przeznaczone są dla tłumaczy zainteresowanych przekładem medycznym, bez względu na poziom doświadczenia w dziedzinie.
Mobirise
Kontakt

Email: kkalisz.pl@gmail.com          
Telefon: +44 787 193 23 77